سلام وقتتون به خیر نمیخاستم یه تاپیک باز کنم اینجا مزاحم شدم
در بازی یورو تراک سیمیلاتور...