سلام منهم همین مشکل را دارم ، کسی میدونه چجوری حل میشه؟