با سلام و احترام

مدت هاست که دنبال دوره آموزشی زیر از سایت یودمی هستم.

How to Animate to Music using Toon Boom H

...