سلام لطفا آموزش ورزش های از قبیل هنر های رزمی مانند دفاع شصی و کوکوشین و یا اموزش تمرینات...