نسخه fit girl کاملش رو بزارید و در ضمن اگه میشه زودتر بزارید چون حجم اینترنتم سردستم مونده داره منقضی میشه از لحاظ زمان