زمانی که هنگام اجرای بازی با صفحه سیاه روبرو شدید ، CTRL + SHift + ECS را فشار دهید تا Task Manager باز شوید ، Flight Simulator را پیدا کنید ، روی آن کلیک راست کرده و وارد Details شده و روی Process`s.exe کلیک راست کرده و Priority را روی High قرار دهید .