مرسی از حسن توجه تون ، امکانش هست آموزش مستند سازی کن برنز از ماستر کلاس و آموزش ساخت فیلم کوتاه چاد پرکینز از لیندا رو بزارید