سلام ببخشید اینجا درخواست دادم
بخشی واسه ی سخت افزار پیدا نکردم
و خوب سیستم...