سلام لطفاً بازی Scorpion Disfigured را در سایت قرار دهید متشکرم