زمانی که هنگام اجرای بازی با صفحه سیاه روبرو شدید ، CTRL + SHift + ECS را فشار دهید تا Task Manager...