سلام . . .
لطفا در صورت امکان دوره زیر از udemy.com را بر روی سایت قرار دهید.با تشکر Git Github Gitkraken: Version Control without Command Line...