لطفا فیلم اموزشی Construction Management: Introduction to Lean Construction

در سایت قرار دهید
ادرس در سایت lynda :
https://www.ly...